Retningsnummer for Russland

Retningsnummer du skal benytte når du ringer til Russland er:
+7 eller 007