Retningsnummer for Kanada

Retningsnummer du skal benytte når du ringer til Kanada er:
+1 eller 001