Retningsnummer for Hviterussland

Retningsnummer du skal benytte når du ringer til Hviterussland er:
+375 eller 00375